Zahradnické práce

Provádíme veškeré zahradnické práce od návrhu, projektu, realizace až po následnou údržbu

  • Konzultace
  • Řez živých plotů
  • Výstavba suchých zídek
  • Výsadby vzrostlých stromů
  • Výsadby stromků, keřů, trvalek, živých plotů atd.
  • Sečení lučních porostů
  • Likvidace náletových dřevin
  • Pravidelná údržba zeleně
  • Komplexní údržba zeleně pro SVJ a rodinné domy

Výsadba stromů
Soukromá zahrada
Seč travních porostů pro ČD