Arboristické práce

Provádíme veškeré stromolezecké práce.

Realizujeme výškové práce při ošetření korun řezem, konzervační ošetření nejrůznějších typů poranění, instalaci bezpečnostních vazeb korun stromů, kácení stromů i ve ztížených podmínkách.

 • Zdravotní řez stromů řeší větve s ohledem na jejich perspektivu a bezpečnost. Odstraněním suchých, nakažených, nemocných, křížících se nebo v budoucnu jinak nežádoucích větví se strom viditelně prosvětlí.
 • Bezpečnostní řez stromů je levnější varianta zdravotního řezu. Odstraníme bezprostředně nebezpečné – suché, nemocné, nalomené a přetížené větve, bez ohledu na budoucí růst.
 • Redukční řez stromů slouží ksymetrizaci koruny, odlehčení koruny, redukci od objektů atd.
 • Rizikové kácení stromů lanové technologie, spouštění větví a kmenů, postupné kácení
 • Výchovné řezy se provádí u mladých stromů 10 – 20 let stáří: prosvětlení koruny, odstranění křížících se větví, odstranění tlakových větvení (tento řez je velmi důležitý, jelikož předcházíme pozdějsím velkým řezům)

Dále pak zabezpečujeme:

 • odborné posudky zdravotního stavu stromů, památných stromů
 • kvalifikovanou péči o stromy od výsadby až do pokročilého stáří, popřípadě do jejich odstranění
 • dendrologické průzkumy
 • návrhy výsadeb a plány péče o stromořadí
 • krajinářské úpravy
 • přesazování vzrostlých stromů
 • poradenskou činnost
 • konzervaci dutin a plošných poranění
 • založení bezpečnostních vazeb do korun
 • úpravu stanovištních poměrů
 • výškové práce s využitím horolezecké techniky i hydraulických plošin
 • kácení stromů i ve ztížených podmínkách
Kácení vrby Praha Čakovice
Ošetření stromů s použitím plošiny